Skip to main content
Trở lại trang danh sách

FX6 được chứng nhận bởi Netflix

Cùng với PXW-FX9, camera FX6 vừa được chứng nhận bởi Hiệp hội Công nghệ Hậu kỳ của Netflix (Netflix Post Technology Alliance)

FX6 đánh dấu là camera thứ 10 của Sony lọt vào danh sách chứng nhận của Netflix Post Technology Alliance

Netflix’s Post Technology Alliance là chứng nhận dành cho các máy quay đủ tiêu chuẩn hợp tác sản xuất nội dung độc quyền của Netflix.

Để nhận được chứng nhận từ Netflix, các sản phẩm phải đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn cao về sản phẩm, công nghệ liên tục cải tiến, dịch vụ hỗ trợ chu đáo. Vì thế, Logo chứng nhận từ Netflix này được xem là một dấu hiệu cho các nhà sản xuất nội dung nhanh chóng xác định được những chiếc máy quay chất lượng.

 

Danh sách 10 camera được chứng nhận bởi Netflix:

  • VENICE: 6K: 6048x4032, RAW (up to 4096x2160), X-OCN, XAVC-I, được chứng nhận  sử dụng ống kính anamorphic (cực rộng)
  • PXW-FX9: 4K: 4096x2160, XAVC-I (4K)
  • PMW-F55: 4K:4096x2160, F55RAW, X-OCN, XAVC-I (4K)
  • F65: 4K:4096x2160, F65RAW, F65RAU-LITE, XAVC-I (4K)
  • PXW-FS7/ PXW-FS7M2: 4K:4096x2160, XAVC-I (4K)
  • PMW-F5: 4K:4069x2160, XAVC-I (4K)
  • FX6: 4K:4096x2160, XAVC-I (4K)
  • HDC-4300: 4K:4096x2160, 4K Baseband Video
  • PXW-Z450: UHD: 3840x2160, XAVC-I QFHD 300 mode 
  • PXW-Z750: UHD: 3840x2160,  XAVC-I QFHD 300 mode 

Theo dõi thêm tại: https://partnerhelp.netflixstudios.com/

 

Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin