Skip to main content

Tài liệu tham khảo

PXW-FX9 / PXW-FX9K

Máy quay cảm biến full-frame 6K tích hợp công nghệ Lấy Nét Lai Tự Động Nhanh Fast Hybrid, công nghệ xử lý ISO Kép Dual Base ISO và công nghệ xử lý màu S-Cinetone™

 

  • Tìm hiểu thêm về các sản phẩm, giải pháp và công nghệ của chúng tôi bằng cách tải xuống tài liệu.