Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng

Kích thước file Ngày cập nhật

Thông báo cho khách hàng sử dụng camera tương thích với bộ pin dòng W (NPA-MQZ1K)

4729942011

08/06/2020

Hướng dẫn hệ thống camera từ xa (BRC-X1000, BRC-X400, ...)

C960100131

08/06/2020

Phần mềm & chương trình cơ sở

Kích thước file Ngày cập nhật

Phần mềm: Công cụ tìm kiếm camera cho SNC-WL862 Ver.1.0.1

08/06/2020

Phần mềm: Thỏa thuận cấp phép cho Phần mềm camera mạng G601

08/06/2020

Phần mềm: Thỏa thuận cấp phép cho Phần mềm camera mạng SNC-HM662

08/06/2020

Phần mềm: Đầu ghi camera mạng cho dòng M (Ver.1.0.1.0)

08/06/2020

Phần mềm: SNC-M1 / M1W / M3 / M3W: Chương trình ghi camera mạng v1.0.1

08/06/2020