Skip to main content
Sự kiện

Sony Giải pháp Chuyên dụng Việt Nam trân trọng kính mời quý vị tham dự Workshop Demo Sản phẩm Chuyên dụng Sony ngàu 3 & 4 tháng 12 năm 2020

Tham dự ngay!

Sony Giải pháp Chuyên dụng Việt Nam trân trọng kính mời quý vị tham dự Tuần lễ Demo Sản phẩm Chuyên dụng Sony từ ngày 19 đến 25 tháng 11 năm 2020

Đăng ký ngay!

Sony Giải pháp Chuyên dụng Việt Nam trân trọng kính mời quý vị tham dự hội thảo trực tuyến Giải pháp Hiện thị Chuyên dụng ngày 23.10.2020, 16:00 - 17:00

Đăng ký ngay!

Chuỗi hội thảo trực tuyến của Sony tại Broadcast Asia 2020

Nếu bạn đã bỏ lỡ, XEM LẠI NGAY!

Chuỗi hội thảo trực tuyến của Sony tại Broadcast Asia 2020

Nếu bạn đã bỏ lỡ, XEM LẠI NGAY!

Chào mừng bạn đến với sự kiện trực tuyến BroadcastAsia 2020 của Sony.

Hãy đăng ký ngay với chúng tôi!