Skip to main content

Nền tảng hình ảnh IP

  • Truyền tải video lên tới 4K thông qua hệ thống mạng cơ bản của bệnh viện
  • Chia sẻ dữ liệu Video và hình ảnh từ phòng phẫu thuật phục vụ cho việc giám sát và giảng dạy
  • Chuyển đổi qua IP và hệ thống phần mềm quản lý
  • Nền tảng thu nhỏ của phòng phẫu thuật kỹ thuật số
  • Chú thích và truyền tin trong các ca phẫu thuật
  • Nền tảng IP có thể mở rộng
  • Dây nguồn máy ảnh và cáp kết nối
  • Giá treo và bộ chuyển đổi nguồn điện