Skip to main content

Màn hình Y tế

  • Màn hình 4K, HD và 3D hỗ trợ phẫu thuật và các hoạt động trong phòng khám
  • Thao tác vận hành đơn giản
  • Hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh và giao diện khác nhau
  • Màn hình 4K/HD và 2D/3D hỗ trợ phẫu thuật và các hoạt động trong phòng khám
  • Thao tác vận hành đơn giản
  • Hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh và giao diện khác nhau