Skip to main content

Màn hình

  • Màn hình 4K, HD và 3D hỗ trợ phẫu thuật và các hoạt động trong phòng khám
  • Thao tác vận hành đơn giản
  • Hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh và giao diện khác nhau
  • Màn hình 4K, HD và 3D hỗ trợ phẫu thuật và các hoạt động trong phòng khám
  • Thao tác vận hành đơn giản
  • Hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh và giao diện khác nhau
  • Chân đế màn hình, giá treo
  • Cáp kết nối và dây nguồn
  • Kính 3D và phụ kiện bảo vệ mắt