Skip to main content

Đầu ghi và lưu trữ

  • Đầu ghi video chất lượng chuẩn y tế
  • Thu video và hình ảnh từ các máy ghi hình y tế với chất lượng 4K, HD, 2D hoặc 3D
  • Dung lượng cao, chất lượng hình ảnh tốt và đáng tin cậy
  • Thu video và hình ảnh từ các máy ghi hình y tế với chất lượng 4K, HD, 2D hoặc 3D
  • Ghi đồng thời trên ổ HDD, ổ USB, đĩa quang hoặc máy chủ
  • Dễ dàng truyền tải dữ liệu thông qua hệ thống mạng của bệnh viện
  • Sắp xếp lưu trữ, quản lý và lưu giữ video, hình ảnh hoặc các tệp tin khác
  • Tương thích với đầu thu y tế của Sony
  • Giao diện thân thiện với môi trường IT của bệnh viện
  • Bàn đạp hỗ trợ quay rảnh tay