Skip to main content

Camera y tế

  • Chụp lại hình ảnh chất lượng cao trong quá trình sử dụng kính hiển vi
  • Tương thích với các phương thức hình ảnh hiện đại
  • Nhiều loại phụ kiện hỗ trợ cho máy chụp hình
  • Chụp lại hình ảnh chất lượng cao trong quá trình sử dụng kính hiển vi
  • Tương thích với các phương thức hình ảnh hiện đại
  • Nhiều loại phụ kiện hỗ trợ cho máy chụp hình
  • Cáp máy ảnh mạnh mẽ
  • Bộ nguồn máy ảnh và bộ điều hợp AC