Skip to main content

Màn hình Chuyên dụng

  • Màn hình phục vụ sản xuất TRIMASTER EL OLED và LCD
  • Tham khảo, sản xuất truyền hình và các ứng dụng chuyên nghiệp
  • Màn hình tham chiếu, phát sóng và sản xuất video 4K, HDR và Full HD
  • Có sẵn với nhiều kích thước màn hình
  • Lý tưởng cho các ứng dụng studio, hậu kỳ và hiện trường
  • Bộ điều khiển và bộ dụng cụ ENG
  • Bảng tùy chọn và cáp
  • Giá đỡ và chân đỡ