Skip to main content

Bộ Trộn hình Switcher và Hệ thống SX Trực tiếp

  • Có đầy đủ bộ trộn video SD/HD và các hiệu ứng
  • Bao gồm dòng MVS bộ trộn hình thế hệ 3G tiếp theo
  • Vận hành 2D và 3D
  • Đầy đủ các công cụ và hiệu ứng chuyển đổi video SD / HD
  • Bao gồm dòng MVS bộ chuyển đổi 3G thế hệ tiếp theo
  • Hoạt động 2D và 3D
  • Lý tưởng cho các chương trình truyền hình trực tiếp và webcasting
  • Giải pháp nhỏ gọn, tất cả trong một
  • Vận hành trực quan trên màn hình cảm ứng