Skip to main content

Máy quay Phim trường và Truyền hình

  • Máy quay truyền hình chuyên nghiệp dành riêng cho phim trường và sản xuất trực tiếp
  • Hệ thống máy quay đa năng và có thể mở rộng 4K, HD và HDR
  • Dẫn đầu về chất lượng hình ảnh và độ tin cậy với cách sử dụng đơn giản
  • Máy quay đa định dạng HD & SD
  • Chức năng đáp ứng tất cả các ứng dụng sáng tạo
  • Sản phẩm lý tưởng cho trường quay và các ứng dụng xe truyền hình lưu động