Skip to main content

Máy quay Phim Điện ảnh Kỹ thuật số

  • Cảm biến lớn Super 35mm - Full Frame. Chất lượng điện ảnh.
  • Kiểm soát chính xác, dễ dàng độ sâu trường ảnh.
  • Khả năng ghi hình không nén RAW và các tính năng chuyên nghiệp cho hậu kỳ như Color Grading 
  • Nhiều sự lựa chọn về ống kính có thể tháo rời như ngàm E, điện ảnh. 
Máy quay điện ảnh kỹ thuật số VENICE - Cảm biến full-frame

So sánh sản phẩm