Skip to main content

Camera PTZ & Camera Từ Xa

  • Máy quay HD và 4K dạng điều khiển Quay quét và zoom phóng hình.
  • Sản phẩm đáp ứng cho nhiều cơ sở hạ tầng.
  • Cho phép truyền dẫn video - giọng nói và điều khiển từ xa dễ dàng.