Skip to main content

Màn hình Hiển thị

  • Hình ảnh 4K tuyệt đỉnh với thiết kế cực mỏng và gọn nhẹ
  • Các tính năng chuyên dụng dành riêng cho doanh nghiệp và giáo dục
  • Hiệu quả đáng tin cậy với chi phí vận hành thấp
Màn hình chuyên dụng 85" 4K HDR
Màn hình chuyên dụng 75" 4K HDR
Màn hình chuyên dụng 65" 4K HDR
Màn hình chuyên dụng 49" 4K HDR
Màn hình chuyên dụng 43" 4K HDR

So sánh sản phẩm