Skip to main content

Hệ thống Microphone Định hướng

  • Giải pháp giảng dạy và thuyết trình rảnh tay
  • Microphone định hướng gắn trần với khả năng tăng cường giọng nói
  • Lắp đặt đơn giản và hỗ trợ quản lý Dante và POE
Giải pháp giảng dạy và thuyết trình rảnh tay từ Sony