Skip to main content

Âm thanh Vòm

  • Đắm chìm trong giải pháp âm thanh vòm 
  • Âm thanh sống động như thật trong các phòng trưng bày, bảo tàng, phòng tham quan và các showroom
  • Không cần đến tai nghe với độ chính xác cực cao