Skip to main content

Âm thanh chuyên dụng

  • Hệ thống âm thanh kỹ thuật số và không dây analog
  • Microphone, tai nghe, ghi âm kỹ thuật số di động, bộ trộn và âm-li AV
  • Micro và bộ thu kỹ thuật số và analogue
  • Cho tất cả các loại hình hoạt động ENG, phát sóng truyền hình, sự kiện trực tiếp
  • Shotgun Microphones