Skip to main content
Chúng tôi giúp được gì cho bạn?
Chúng tôi đã phát hành các công nghệ 4K, 4K 3D và IP mới nhất để chuyển đổi quy trình hình ảnh. Từ ngày nay, phòng điều hành kỹ thuật số thông minh đến phòng tư vấn và phòng giảng dạy, các giải pháp chăm sóc sức khỏe sáng tạo của chúng tôi tích hợp hoàn hảo với mạng lưới bệnh viện và quy trình làm việc hiện có.
Khám phá các Giải pháp Y tế của Sony

Các giải pháp của chúng tôi cách mạng hóa phòng điều hành thông thường và nâng cao hiệu quả của quy trình làm việc. Chuyên gia có thể chụp, xem, chia sẻ và lưu trữ hình ảnh 4K, 4K 3D và HD từ mọi nơi mọi lúc.

Chúng tôi đang giúp giáo dục và truyền cảm hứng cho một thế hệ chuyên gia chăm sóc sức khỏe mới, trên nhiều chức năng khác nhau của bệnh viện. Xem cách các thủ tục phẫu thuật có thể tương tác hơn bao giờ hết.

Các giải pháp quy trình làm tài liệu y tế của chúng tôi cho phép các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ghi lại, hiển thị và in hình ảnh y tế chất lượng cao - cho mục đích tư vấn và đào tạo bệnh nhân.

Khám phá những tin hot

Sony Cinema Line - Mở rộng dòng máy quay chuyên nghiệp với những cải tiến công nghệ cho sản xuất điện ảnh kỹ thuật số